Office Assist

Administratieve ondersteuning op maat, op een snelle en efficiënte manier.

Dit kan voor éénmalig zijn, om dringende zaken of achterstallig werk uit te voeren. Of als extra freelance kracht om enkele administratieve zaken vb. wekelijks te kunnen bijhouden.

Door de grondige administratieve kennis met een gevorderd MS Office-kennis als groot pluspunt, wordt er met de nodige expertise gewerkt.

Door even uw werk over te nemen of alles eens samen te overlopen, kunnen uw bedrijfsprocessen misschien herwerkt worden, tips & tricks gegeven worden, zodat u later tijds- en kostenbesparend te werk kunt gaan. Er wordt gestreefd naar efficiëntie en automatisatie. 

 1. Administratieve ondersteuning:
  • briefwisseling;
  • mailverkeer;
  • telefoonpermanentie;
  • agendabeheer;
  • typewerk;
  • uitschrijven van audio-opnames;
  • klassement – archivering.

 2. Office ondersteuning (sterkte volledig MS Office-pakket):
  • opstellen en opmaken van verschillende documenten;
  • spreadsheets opmaken;
  • databases ontwerpen en/of updaten;
  • lijsten opstellen;
  • formulieren ontwerpen;
  • sjablonen ontwerpen;
  • mailings.

 3. Boekhoudkundige ondersteuning:
  • handelsdocumenten opmaken;
  • handelsdocumenten controleren;
  • verschillende handelsdocumenten en verantwoordingsstukken boekhoudkundig registreren via de computer (ERP);
  • betalingen uitvoeren.

Neem gerust contact op voor meer info of een vrijblijvend gesprek.